05.02 2024

 

 

Betaling for 1. kvartal er udskudt

Betalingen for 1. kvartal 2024 (incl. årsopgørelsen for 2023) er udskudt til 1. marts 2024.

Det er tekniske udfordringer, som er skyld i forsinkelsen.

Vandværket håber på forbrugernes forståelse.

 

Vh. Bestyrelsen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

09.03.2024

Indkaldelse til Generalforsamling.

Vester Skerninge Vandværk indkalder hermed til generalforsamling, torsdag d. 21 marts 2024 kl. 19.30.

Vh. Bestyrelsen.

Dagsorden kan læses her.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På grund af stigende elpriser, men også generelle prisstigninger og dermed øgede driftsudgifter for vandforsyningen, har bestyrelsen i Vester Skerninge Vandværk besluttet at hæve taksten på ledningsført vand med 1,5 kr. pr. m3 i 2023.

Vi sikrer en stabil drift og sørger for en nem hverdag for vores forbrugere, samtidig fokuserer vi på grønne ambitiøse tanker og løsninger, som balancerer i et hensyn til miljø, forsyningssikkerhed og økonomi.

Takstbladet kan læses HER 

Vh. Bestyrelsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.03.2023

 

                                      INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Vester Skerninge Vandværk i henhold til vedtægterne.

Mødet afholdes torsdag d. 23 marts 2023, kl.19.30 i OSG&Is mødelokale, Mads Hansensvej 10.Dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Vh. Bestyrelsen.

26.10.2022.

 

Opkrævning for vand i 4. kvartal

Opkrævningen for 4. kvartal, som normalt sker pr. 1. november, er af tekniske årsager blevet forsinket, men er nu på vej.

Af samme årsag er forfaldsdatoen også blevet udsat til den 25. november 2022.

Vh. VSV

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2022.

 

Der er nu mulighed for at søge tilskud til lukning af ubenyttede brønde og boringer via en pulje hos Miljøstyrelsen.

Ansøgningsrunden lukker den. 14 oktober.

 

Link til Miljøstyrelsen: 

 https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/to-drikkevandspuljer/

 

Link til vejledning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

07.04.2022

Vester Skerninge Vandværk afholder generalforsamling Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.30 i OSG&I’s mødelokale, Mads Hansens Vej 10 Dagsorden ifølge lovene:

Dagsorden.

 

03.06.2021

Vester Skerninge Vandværk har nu afholdt generalforsamling og bestyrelsen har konstitueret sig.

Referater fra mødet samt formandens beretning kan findes i menuen under "vandværket/referater" 

Mvh Bestyrelsen.

 

 

08.05.2021

Vester Skerninge Vandværk

Afholder generalforsamling

Onsdag den 2 juni 2021 kl. 19.30

I OSG&i`S mødelokale, Mads Hansensvej 10

Dagsorden ifølge lovene. link.

Bemærk: Tvunget tilmelding grundet Corona regler, senest et døgn før på:

info@vesterskerningevand.dk eller: 40 53 38 87

Bestyrelsen

 

 

02.04.2021

Vi har nu været rundt til samtlige ejendomme i forsyningens område omkring Vester Skerninge for at lokalisere stophaner, og langt de fleste er med stor succes fundet, registreret og gjort synlige/gravet fri, men der er stadig enkelte som vi ikke har fundet.

Så skulle du som forbruger i Vester Skerninge området sidde inde med oplysninger omkring placering af din stophane tilhørende matriklen, og som IKKE er fundet af os, er du meget velkommen til at rette henvendelse, da det er i alles interesse at få dem fundet og registreret.

De dæksler vi har fundet og som med tiden er blevet dækket til med grus, skærver, fliser, asfalt etc. har vi brug for at få hævet til niveau så de kan håndteres hvis vi/i  skulle få brug for det.

Dette arbejde påbegynder vi lige efter påske, og de af jer som bliver berørt af dette vil blive informeret herom inden arbejdet påbegyndes.

Vi håber på jeres forståelse, og skulle der være spørgsmål vedr. dette, er i selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os.

Mvh. Bestyrelsen

 

29.03.2021

Så har vi i den forgangene weekend igen været på gader og stræder i vores søgen efter stophaner, og der er idf. fundet 184 af slagsen.

Vi vil fortsætte vores søgen mandag og tirsdag i uge 13. og denne gang vil det primært være områderne omkring Vestre Stationsvej, Mellemvej og Toftevænget.

Onsdag vil i kunne se os i gadebilledet, sammen med en landmåler som vil registrere de fundne stophaner til forsyningens elektroniske kort.

Vi takker mange gange for jeres gode måde at tage imod os på når vi "invaderer" forhaver, indkørsler osv.

Rigtig god påske.

Mvh Bestyrelsen.smiley

 

 

07.03.2021

Vi har i denne weekend fundet og registreret 120 stophaner og vil gerne sige mange tak til alle jer forbrugere for jeres måde at tage imod os på når vi graver og søger på gader og i haver, det er rart at komme rundt og møde så mange positive tilkendegivelser.

Vi vil fortsætte vores søgen efter stophaner i weekenden d. 27 og 28 marts. hvor vi igen vil komme rundt i forsyningsområdet.

Efter weekenden d. 27 og 28 marts vil alle de fundne stophaner blive registreret med GPS, så derfor vil i på et tidspunkt igen kunne støde på en teknikker på spadseretur.

Der vil efterfølgende være behov for at hæve nogle få af de tildækkede stophaner, som de berørte forbrugere vil blive informeret om inden, vi begynder på dette.

Skulle i have spørgsmål vedr. stophaner eller andet er i meget velkommen til at kontakte os på info@vesterskerningevand.dk eller tage en snak med os når vi kommer rundt.

Mvh og endnu engang taksmiley

Bestyrelsen.

 

01.03.2021

Vandværket vil opmåle stophaner til alle ejndomme i hele marts måned.

Derfor vil vi gerne have at du som grundejer har ryddet området og evt. frilagt stophanen til ejendommen.

Vi starter d. 6 marts på Fåborgvej, Krovej, Nyvej, Villabakken og Svendborgvej.

Mvh. Bestyrelse.

 

16.02.2021

Aflysning Aflysning Aflysning

På grund af Covid 19 aflyses den planlagte generalforsamling d. 24 marts 2021, indtil det igen er tilladt at være over 50 personer samlet.

Yderligere info vedr. ny dato følger og dagsordenen kan se på dette link.

Mvh. Bestyrelsen.

 

 

26.08.2020

Hermed indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling vedrørende godkendelse af endelig udtrædelse af økonomisk regulering i Vandsektorloven.

Materialet/folder herom er tidligere husstandsomdelt fra Vandværket.

Mødet foregår i vandværkets mødelokale på Mads Hansens vej 11, mandag d. 28 september kl. 19.00.

Vel mødt.

Bestyrelsen.

Dagsorden.

 

 

 

25.08.2020

Referatet, konstitueringen og formandens beretning fra d. 24 august 2020 er nu at finde i rullemenuen under "vandværket"

Mvh. Bestyrelsen.

 

04.08.2020.

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Vester Skerninge Vandværk, mandag den 24 august 2020, kl. 19.30 i OSG&Is mødelokale. Mads Hansens Vej 10.

Dagsorden mm. kan ses under vedhæftede filer.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 17.08.2020.

Mvh. Bestyrelsen.

 

Dagsorden

Til Andelshaverne

Orientering til forbrugerne

 

 

 

02.01.2020.

Vigtig info:

I forbindelse med vi har udvidet vores opkrævningssystem så har du som forbruger nu fået mulighed for blandt andet at få opkrævningerne fra vandværket via mail i stedet for PBS eller FI-kort.

Alle som i dag, har oprettet betaling via pbs får mulighed for at ændre opkrævning til mail.

Du kan benytte denne mulighed ved at gå ind på "selvbetjening" under punktet "tilmeld/afmeld her på hjemmesiden.

Mvh. VSV.

 

 

24 april 2019

 Så har vi fået analyse resultaterne fra vores boringer som forsyner   vandværket med vand.

 Der er foretaget boringskontrol af alle tre boringer, og deriblandt   pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre som er et nedbrydningsprodukt   af chlorothalonil, som er et pesticid der tidligere blev brugt til at   bekæmpe svamp i blandt andet kartofler, ærter og jordbær. 

 Det var   godkendt i Danmark fra 1982 til 2000, og jf.   drikkevandsbekendtgørelsen fra Miljø og fødevareministeriet er det   blevet pålagt alle vandforsyninger at analyserer for pesticidet, da det   anses  som sundhedsskadeligt.

 Ligeledes er der udtaget en analyse fra afgang vandværk.

 Analyserne viste ingen spor af pesticidet.

 Så vi kan stadig bryste os af at leverer drikkevand af høj kvalitet   til vores forbrugere.

 

  Analyserne findes i rullemenuen under Information/vandkvalitet.

 

 

10 oktober 2018

419 Pesticider

Vester Skerninge Vandværk har nu analyseret drikkevandet for de 419 

kendte pesticider, og der er ikke spor efter pesticiderne.
 

Analysen er at finde i rullemenuen under Information/Vandkvalitet.

 

 

18 Juli 2018

Vandforbrug i sommervarmen:-)

 

________________________________________

 

25 maj 2018

 

Persondataforordning

 

Vester Skerninge Vandværk forholder sig til den nye lov vedrørende

persondata, som træder i kraft d. 25 maj 2018.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne

privatlivspolitik, der kort fortæller dig hvordan vi behandler dine

personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er at vi kun behandler

personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime

interesser.

Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til

opfyldelse af reelle formål, og til sikring af en korrekt sagsbehandling.

 

Vi sletter alle dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige.

 

Mvh.

Bestyrelsen

 

11.01.2018

Så er det en realitet.

Hundstrup Vandværk og Vester Skerninge Vandværk er nu

fusioneret, og vil fremover fremstå som èt selskab under navnet 

 

Vester Skerninge Vandværk.

 

 

 

 19.11.2017

Information til vandværkets forbrugere om fusion imellem

    Vester Skerninge Vandværk og Hundstrup Vandværk

 

Avisartikkel vedr. fusionen imellem Vester Skerninge Vandværk

   og Hundstrup Vandværk

 

01.10.2017

Vester Skerninge Vandværk er i disse dage i fuld gang med at analyserer drikkevandet for rester af pesticidet Desphenyl-Cloridazon, som er et sprøjtemiddel mod ukrudt der blev brugt i 1960`erne, og frem til 1996 hvor det blev forbudt.

Der vil blive udtaget analyser af vandet fra både boringer og afgang vandværk, og vi forventer at have svar i løbet af kort tid, hvorefter de vil blive lagt ud på vores hjemmeside.

 

12.10.2017 

Så kom analysen for Desphenyl Cloridazon fra vores boringer, og den viste heldigvis ikke spor af pesticidet.

Analysen er at finde under rullemenuen : Information/Vandkvalitet.

 

19.10.2017

Så er analysen for Desphenyl-Cloridazon fra Afgang Vandværk kommet, og den viste heller ikke spor af pesticidet.

Analysen kan findes samme sted som de øvrige.

Så konklusionen er : 

 

at vi stadigvæk producerer frisk og rent drikkevand til alle vore

kunder i Vester Skerninge vandværks forsyningsområde.

Kontakt Vandværket:

 

Driftsleder Mogens Christensen: 

Tlf: 40 16 36 90


Vester Skerninge Vandværk kan kontaktes på adressen:                                                                                

Vester Skerninge Vandværk
Mads Hansens vej 11
5762 Vester Skerninge

CVR. Nr.: 16561916

Formand Jes Tilsted

Tlf: 23 36 29 58

E-mail. info@vesterskerningevand.dk

_________________________