Antal besøgende
Besøgende: 14792

 


11.10.2019


I forbindelse med renovering af vandrør på Fåborgvej, kan der opstå brunt vand da aflejringer i    rørene kan rive sig løs. 

Der er intet farligt i det og kan afhjælpes ved at lade vandet løbe en halv times tid.

Renoveringen står på ca. 14 dage.

Mvh VSV

____________________________________________________________

 

24 april 2019

 

 Så har vi fået analyse resultaterne fra vores boringer som forsyner   vandværket med vand.

 Der er foretaget boringskontrol af alle tre boringer, og deriblandt   pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre som er et nedbrydningsprodukt   af chlorothalonil, som er et pesticid der tidligere blev brugt til at   bekæmpe svamp i blandt andet kartofler, ærter og jordbær. 

 Det var   godkendt i Danmark fra 1982 til 2000, og jf.   drikkevandsbekendtgørelsen fra Miljø og fødevareministeriet er det   blevet pålagt alle vandforsyninger at analyserer for pesticidet, da det   anses  som sundhedsskadeligt.

 Ligeledes er der udtaget en analyse fra afgang vandværk.

 Analyserne viste ingen spor af pesticidet.

 Så vi kan stadig bryste os af at leverer drikkevand af høj kvalitet   til vores forbrugere.

 

  Analyserne findes i rullemenuen under Information/vandkvalitet


__________________________________________________

 

22 november 2018

Vester Skerninge Vandværk er i disse dage i fuld gang med at udskifte 

de gamle vandmålere hos forbrugerne i Hundstrup området med nye

fjernaflæste elektroniske måler. 

De nye målere kan fjernaflæses digitalt af vandværkets personale, og

derved give meget præcise data vedr. dit vandforbrug. 

vi forventer at være færdig med udskiftningen inden årets udgang. 

Mvh. 

VSV

 

__________________________________________________


10 oktober 2018


419 Pesticider


Vester Skerninge Vandværk har nu analyseret drikkevandet for de 419 

kendte pesticider, og der er ikke spor efter pesticiderne.
 

Analysen er at finde i rullemenuen under Information/Vandkvalitet.

 

__________________________________________________________________

 

18 Juli 2018


Vandforbrug i sommervarmen:-)


________________________________________


25 maj 2018


Persondataforordning


Vester Skerninge Vandværk forholder sig til den nye lov vedrørende

persondata, som træder i kraft d. 25 maj 2018.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne

privatlivspolitik, der kort fortæller dig hvordan vi behandler dine

personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.


Gennemgående for vores databehandling er at vi kun behandler

personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime

interesser.

Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til

opfyldelse af reelle formål, og til sikring af en korrekt sagsbehandling.


Vi sletter alle dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige.


Mvh.

Bestyrelsen

____________________________________________________________________


25.01.2018


Referaterne fra Generalforsamlingerne vedr. fusionen, er nu at

finde under

rullemenuen : Vandværket/Referater

 

______________________________________________________________________

 


11.01.2018


Så er det en realitet.


Hundstrup Vandværk og Vester Skerninge Vandværk er nu

fusioneret, og vil fremover fremstå som èt selskab under navnet 


Vester Skerninge Vandværk.


____________________________________________________________________

 

 19.11.2017


Information til vandværkets forbrugere om fusion imellem

    Vester Skerninge Vandværk og Hundstrup Vandværk

 

Avisartikkel vedr. fusionen imellem Vester Skerninge Vandværk

   og Hundstrup Vandværk

 

_____________________________________________


01.10.2017

Vester Skerninge Vandværk er i disse dage i fuld gang med at analyserer drikkevandet for rester af pesticidet Desphenyl-Cloridazon, som er et sprøjtemiddel mod ukrudt der blev brugt i 1960`erne, og frem til 1996 hvor det blev forbudt.

Der vil blive udtaget analyser af vandet fra både boringer og afgang vandværk, og vi forventer at have svar i løbet af kort tid, hvorefter de vil blive lagt ud på vores hjemmeside.


12.10.2017 

Så kom analysen for Desphenyl Cloridazon fra vores boringer, og den viste heldigvis ikke spor af pesticidet.

Analysen er at finde under rullemenuen : Information/Vandkvalitet.


19.10.2017

Så er analysen for Desphenyl-Cloridazon fra Afgang Vandværk kommet, og den viste heller ikke spor af pesticidet.

Analysen kan findes samme sted som de øvrige.

Så konklusionen er : 


at vi stadigvæk producerer frisk og rent drikkevand til alle vore

kunder i Vester Skerninge vandværks forsyningsområde.


_________________________________________________________________


Vejledning :

Ledningsbrud - Hvad gør du...

Ledningsbud opdages ved at vandet fosser op på vejen/fortov gennem huller eller revner : kontakt vandværket.

Ingen vand - Hvad gør du...

Spørg naboerne om de også mangler vand. Hvis problemet er isoleret til din ejendom, skal du kontakte en vvs installatør. Mangler naboerne også vand, skal du kontakte vandværket.

Vandet er hvidt - Hvad gør du...

Hvis vandet fra hanen er hvidt, skyldes det luft i vandet. Fyld et glas med det hvide vand, hvis der er luft i vandet vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af efter lidt tid.

Luft i vandet er ikke sundhedsskadeligt, og kan være opstået i forbindelse med ledningsbrud eller renovering af ledningsnettet. Luften  i vandet vil forsvinde af sig selv, efter lidt tid.

Vandet er rødbrunt - Hvad gør du...

Hvis det kolde vand er uklart/rødbrunt skyldes det løsrivning af partikler i ledningsnettet. Lad vandet løbe fra alle vandhaner i huset, til det bliver klart igen, typisk tager det et par minutter, partiklerne i vandet er ikke sundhedsskadelige, og vil forsvinde igen i takt med forbruget. 

Hvis det er det varme vand, der er misfarvet, er det sandsynligvis din egen installation der er årsagen til problemet, og vil muligvis kunne afhjælpes ved at skylle her også, ellers kontaktes en vvs installatør.

Misfarvet vasketøj - Hvad gør du

Hvis dit tøj er misfarvet/rødt efter vask pga. partikler i vandet, kan det afhjælpes på følgende måde :

Læg tøjet i blød med 1 deciliter citronsyre for hver 10 liter vand. efter ca. 30 min. vrides tøjet og vaskes i en varm sodaopløsning med 3 deciliter soda for hver 10 liter vand. Herefter skylles tøjet og færdigbehandles som efter en normal vask.   Kilde : Statens husholdningsråd

 

 

 


  

Driften er normal

 

 


Vandets hårdhed : 16 - 17 DH


Kontakt Vandværket

Vester Skerninge Vandværk kan kontaktes på adressen:                                                                                

Vester Skerninge Vandværk
Mads Hansens vej 11
5762 Vester Skerninge

CVR. Nr.: 16561916

E-mail. info@vesterskerningevand.dk

Formand Mogens Find
Telefon: 6224 3477
Mob. tlf: 2475 3976