Antal besøgende
Besøgende: 26549

 

 

26.08.2020

 

Hermed indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling vedrørende godkendelse af endelig udtrædelse af økonomisk regulering i Vandsektorloven.

Materialet/folder herom er tidligere husstandsomdelt fra Vandværket.

Mødet foregår i vandværkets mødelokale på Mads Hansens vej 11, mandag d. 28 september kl. 19.00.

Vel mødt.

Bestyrelsen.

Dagsorden.

 

________________________________________________________________________

 

25.08.2020

 

Referatet, konstitueringen og formandens beretning fra d. 24 august 2020 er nu at finde i rullemenuen under "vandværket"

Mvh. Bestyrelsen.

 

_______________________________________________________________

 

 

04.08.2020.

 

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Vester Skerninge Vandværk, mandag den 24 august 2020, kl. 19.30 i OSG&Is mødelokale. Mads Hansens Vej 10.

Dagsorden mm. kan ses under vedhæftede filer.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 17.08.2020.

Mvh. Bestyrelsen.

 

Dagsorden

Til Andelshaverne

Orientering til forbrugerne

 

--------------------------------------------------------------------------

 

02.01.2020.

 

Vigtig info:

 

 

I forbindelse med vi har udvidet vores opkrævningssystem så har du som forbruger nu fået mulighed for blandt andet at få opkrævningerne fra vandværket via mail i stedet for PBS eller FI-kort.

Alle som i dag, har oprettet betaling via pbs får mulighed for at ændre opkrævning til mail.

Du kan benytte denne mulighed ved at gå ind på "selvbetjening" under punktet "tilmeld/afmeld her på hjemmesiden.

Mvh. VSV.

_____________________________________________________________

 

24 april 2019

 

 Så har vi fået analyse resultaterne fra vores boringer som forsyner   vandværket med vand.

 Der er foretaget boringskontrol af alle tre boringer, og deriblandt   pesticidet Chlorothalonil-amidsulfonsyre som er et nedbrydningsprodukt   af chlorothalonil, som er et pesticid der tidligere blev brugt til at   bekæmpe svamp i blandt andet kartofler, ærter og jordbær. 

 Det var   godkendt i Danmark fra 1982 til 2000, og jf.   drikkevandsbekendtgørelsen fra Miljø og fødevareministeriet er det   blevet pålagt alle vandforsyninger at analyserer for pesticidet, da det   anses  som sundhedsskadeligt.

 Ligeledes er der udtaget en analyse fra afgang vandværk.

 Analyserne viste ingen spor af pesticidet.

 Så vi kan stadig bryste os af at leverer drikkevand af høj kvalitet   til vores forbrugere.

 

  Analyserne findes i rullemenuen under Information/vandkvalitet.

 

__________________________________________________

 

10 oktober 2018

 

419 Pesticider

 

Vester Skerninge Vandværk har nu analyseret drikkevandet for de 419 

kendte pesticider, og der er ikke spor efter pesticiderne.
 

Analysen er at finde i rullemenuen under Information/Vandkvalitet.

 

__________________________________________________________________

 

18 Juli 2018

 

Vandforbrug i sommervarmen:-)

 

________________________________________

 

25 maj 2018

 

Persondataforordning

 

Vester Skerninge Vandværk forholder sig til den nye lov vedrørende

persondata, som træder i kraft d. 25 maj 2018.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne

privatlivspolitik, der kort fortæller dig hvordan vi behandler dine

personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er at vi kun behandler

personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime

interesser.

Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til

opfyldelse af reelle formål, og til sikring af en korrekt sagsbehandling.

 

Vi sletter alle dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige.

 

Mvh.

Bestyrelsen

____________________________________________________________________

 

 

11.01.2018

 

Så er det en realitet.

 

Hundstrup Vandværk og Vester Skerninge Vandværk er nu

fusioneret, og vil fremover fremstå som èt selskab under navnet 

 

Vester Skerninge Vandværk.

 

____________________________________________________________________

 

 19.11.2017

 

Information til vandværkets forbrugere om fusion imellem

    Vester Skerninge Vandværk og Hundstrup Vandværk

 

Avisartikkel vedr. fusionen imellem Vester Skerninge Vandværk

   og Hundstrup Vandværk

 

_____________________________________________

 

01.10.2017

Vester Skerninge Vandværk er i disse dage i fuld gang med at analyserer drikkevandet for rester af pesticidet Desphenyl-Cloridazon, som er et sprøjtemiddel mod ukrudt der blev brugt i 1960`erne, og frem til 1996 hvor det blev forbudt.

Der vil blive udtaget analyser af vandet fra både boringer og afgang vandværk, og vi forventer at have svar i løbet af kort tid, hvorefter de vil blive lagt ud på vores hjemmeside.

 

12.10.2017 

Så kom analysen for Desphenyl Cloridazon fra vores boringer, og den viste heldigvis ikke spor af pesticidet.

Analysen er at finde under rullemenuen : Information/Vandkvalitet.

 

19.10.2017

Så er analysen for Desphenyl-Cloridazon fra Afgang Vandværk kommet, og den viste heller ikke spor af pesticidet.

Analysen kan findes samme sted som de øvrige.

Så konklusionen er : 

 

at vi stadigvæk producerer frisk og rent drikkevand til alle vore

kunder i Vester Skerninge vandværks forsyningsområde.

 

_________________________________________________________________

 

Vejledning :

Ledningsbrud - Hvad gør du...

Ledningsbud opdages ved at vandet fosser op på vejen/fortov gennem huller eller revner : kontakt vandværket.

Ingen vand - Hvad gør du...

Spørg naboerne om de også mangler vand. Hvis problemet er isoleret til din ejendom, skal du kontakte en vvs installatør. Mangler naboerne også vand, skal du kontakte vandværket.

Vandet er hvidt - Hvad gør du...

Hvis vandet fra hanen er hvidt, skyldes det luft i vandet. Fyld et glas med det hvide vand, hvis der er luft i vandet vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af efter lidt tid.

Luft i vandet er ikke sundhedsskadeligt, og kan være opstået i forbindelse med ledningsbrud eller renovering af ledningsnettet. Luften  i vandet vil forsvinde af sig selv, efter lidt tid.

Vandet er rødbrunt - Hvad gør du...

Hvis det kolde vand er uklart/rødbrunt skyldes det løsrivning af partikler i ledningsnettet. Lad vandet løbe fra alle vandhaner i huset, til det bliver klart igen, typisk tager det et par minutter, partiklerne i vandet er ikke sundhedsskadelige, og vil forsvinde igen i takt med forbruget. 

Hvis det er det varme vand, der er misfarvet, er det sandsynligvis din egen installation der er årsagen til problemet, og vil muligvis kunne afhjælpes ved at skylle her også, ellers kontaktes en vvs installatør.

Misfarvet vasketøj - Hvad gør du

Hvis dit tøj er misfarvet/rødt efter vask pga. partikler i vandet, kan det afhjælpes på følgende måde :

Læg tøjet i blød med 1 deciliter citronsyre for hver 10 liter vand. efter ca. 30 min. vrides tøjet og vaskes i en varm sodaopløsning med 3 deciliter soda for hver 10 liter vand. Herefter skylles tøjet og færdigbehandles som efter en normal vask.   Kilde : Statens husholdningsråd

 

 

 


  

Driften er normal

 

 


Vandets hårdhed : 17 - 18 DH


Kontakt Vandværket

Vester Skerninge Vandværk kan kontaktes på adressen:                                                                                

Vester Skerninge Vandværk
Mads Hansens vej 11
5762 Vester Skerninge

CVR. Nr.: 16561916

E-mail. info@vesterskerningevand.dk

Formand Mogens Find
Telefon: 6224 3477
Mob. tlf: 2475 3976