Antal besøgende
Besøgende: 75368

 

30.05.2024

 

VIGTIGT,VIGTIGT!

Ulbølle Vandværk har oplyst, at deres ekstraordinære generalforsamling den 29. maj 2024 har stemt ’ja’ til en fusion med Vester Skerninge Vandværk.

Det er bestyrelsen rigtig glad for.

Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Vester Skerninge Vandværk med henblik på at få dels vedtægtsændringerne (som blev godkendt første gang på den ordinær generalforsamling, den 21. marts 2024) og dels en fusion med Ulbølle Vandværk godkendt.

Dette kommer til at ske efter sommerferien således:

  1. ekstraordinære generalforsamling torsdag, den 29. august 2024 kl. 19.30
  2. ekstraordinære generalforsamling torsdag, den 26. september 2024 kl. 19.30

Sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen.

Der udsendes indkaldelse til disse generalforsamlinger i Ugeavisen og her på hjemmesiden, når datoerne nærmere sig.

Hvorfor er det vigtigt at møde op?

Vi skal stemme om en fusion med Ulbølle Vandværk.

Det er vigtigt for fremtiden, at vi står sammen om at sikre vores vandværksdrift – herunder især rent drikkevand. Når vi går sammen om at løse opgaverne, så står vi stærkere.

Vi har jo allerede leveret vand til Ulbølle Vandværk siden 15. februar 2022.

 

Bestyrelsen

 

 

28.01.2024

 

INFO

 

Vi har i Vester Skerninge Vandværk, jf. Drikkevandsbekendtgørelsen, testet drikkevandet for det kræftfremkaldende stof PFAS, og kan endnu engang konstatere at vi stadig har det SKØNNESTE RENE VAND, da stoffet IKKE er tilstede.

Udover at teste for de, af Miljøstyrelsen pålagte 12 PFAS stoffer, har VSV valgt at udvide analysepakken yderligere, og dermed analysere vandet for 22 mulige PFAS forbindelser, STADIG UDEN FUND af stofferne.

 

For fremadrettet at beskytte vores skønne grundvand, arbejder vi målrettet på at lave frivillige BNBO aftaler (Boringsnære beskyttelsesområder) som er sprøjtefrie områder beliggende omkring vores grundvandsboringer.

BNBO aftalerne er aftaler med de lodsejere som bliver berørt af at have boringerne stående på deres matrikler, og som har krav på en økonomisk erstatning for ikke at kunne dyrke jorden som før.

 

Derudover arbejder vi i bestyrelsen bl.a på at undersøge mulighederne for på sigt fortsat at sikre fleksibilitet og den gode kvalitet i passende mængder af vores gode grundvand, ved at etablerer endnu en grundvandsboring.

 

Vh. Bestyrelsen

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Spørgsmål og svar vedr. blødgøring.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

26.10.2022.

 

Link til Info vedr. Brownouts. (kontrolleret nedlukning af el)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Info til VSV´ forbrugere.


Da vi i bestyrelsen besluttede at indkøbe og montere nye elektroniske målere var det med det formål at lette arbejdet med indberetning af vandforbrug til vandværket for dig som forbruger og samtidig imødegå eventuelle fejlaflæsninger og kedelige kontrolbesøg.
Men det har samtidig givet os mulighed for at opdage eventuelle lækager efter din måler, som f.eks. toiletter der ”løber”, defekte sikkerhedsventiler mm. og dermed dyrt merforbrug af vand.
Dette foregår i praksis ved at vi med jævne mellemrum henter data fra den enkelte vandmåler for at se om forbruget er ”normalt” og hvis forbruget viser sig at være unormalt højt i en periode, retter vi henvendelse til forbrugeren.

Det er dog stadig vigtigt selv at holde øje med sit vandforbrug og med jævne mellemrum aflæse vandmåleren.

Dette er ikke en service som VSV juridisk er forpligtet til at yde, men vi mener det er i god tråd med den måde vi arbejder på da vi gerne vil yde en god service til alle vores forbrugere.

Det er samtidig vigtigt for os at nævne at vi selvfølgelig arbejder under reglerne for Persondataforordningen.

Mvh. Bestyrelsen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vester Skerninge Vandværk har analyseret råvandet til vandværket for de skadelige PFAS forbindelser, og der er IKKE spor af fluorstofferne.       

Link til seneste analyse.

 

 

 

____________________________________________________________________________________

 

Vigtig info:

I forbindelse med vi har udvidet vores opkrævningssystem så har du som forbruger nu fået mulighed for blandt andet at få opkrævningerne fra vandværket via mail i stedet for PBS eller FI-kort.

Alle som i dag, har oprettet betaling via pbs får mulighed for at ændre opkrævning til mail.

Du kan benytte denne mulighed ved at gå ind på "selvbetjening" under punktet "tilmeld/afmeld her på hjemmesiden.

Mvh. VSV.

_____________________________________________________________

 

Persondataforordning

 

Vester Skerninge Vandværk forholder sig til den nye lov vedrørende

persondata, som træder i kraft d. 25 maj 2018.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne

privatlivspolitik, der kort fortæller dig hvordan vi behandler dine

personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er at vi kun behandler

personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime

interesser.

Vi behandler kun personoplysninger der er relevante og nødvendige til

opfyldelse af reelle formål, og til sikring af en korrekt sagsbehandling.

 

Vi sletter alle dine oplysninger når de ikke længere er nødvendige.

 

Mvh.

Bestyrelsen.

 

_________________________________________________________________

 

Sådan undgår du Legionella i hjemmet

Gennem de seneste år har der været stort fokus på Legionella-bakterien. Det skyldes især, at antallet af smittede med legionærsyge er steget.

Vi giver dig her fire gode råd til at undgå Legionella, samt baggrundsviden om, hvad Legionella og legionærsyge er, hvordan Legionella opstår, og hvem der er i risikogruppen for at udvikle legionærsyge.

Hvad er Legionella?

Legionella er en bakterie, der trives i lunt og stillestående vand (20-50°C). Har du fx været på ferie og derfor ikke brugt vandhaner og brusere i et stykke tid, vil det udgøre gunstige forhold for, at Legionella-bakterien kan formere sig.

Hvordan opstår Legionella?

Legionella-bakterien findes i jorden og kan føres med vandet ind i vores installationer, som fx vandhaner og brusere.

Hvordan smitter Legionella?

Legionella smitter ved, at man indånder små vanddråber, der indeholder bakterien. Det kan fx ske under et brusebad.

Hvad er legionærsyge, og hvem rammer det?

Legionærsyge er en slags lungebetændelse, der opstår, efter man er blevet smittet af Legionella-bakterien. Symptomerne på legionærsyge er oftest høj feber, hovedpine og muskelsmerter, præcis som ved en influenza.

De mest udsatte samfundsgrupper over for legionærsyge er de ældre på vores plejehjem og patienterne på vores sygehuse.

4 gode råd til at undgå Legionella

Konsulent Kristian Kærsgaard Hansen fra Teknologisk Institut kommer her med fire gode råd til, hvordan du kan forebygge Legionella i hjemmet, fx i forbindelse med, at du har været på ferie.

Inforgrafik med gode råd til at undgå legionella i hjemmet

Råd nr. 1: Mål temperaturen på det varme vand

Brug et termometer til at måle det varme vand. Det gøres bedst ved vandhanen i køkkenet, som ofte er tæt på varmtvandsbeholderen og derfor har den højeste temperatur. Vandet skal være over 52°C.

Råd nr. 2: Tøm bruser og slange efter brug

Der kan samle sig vand i bruserhovedet og -slangen efter brug. Går der længere tid, før den bliver brugt igen, vil vandet her være stillestående og derfor give gode vækstbetingelser for Legionella-bakterien.

Lad derfor enten bruseren hænge nedad, eller læg bruser med slange ned på gulvet efter brug. Alternativt kan du sørge for at lade vandet løbe i 30 sekunder, inden du går i bad.

Råd nr. 3: Rengør bruser og slange jævnligt

Skal du undgå Legionella-bakterien er det vigtigt at sørge for, at bruseren og slangen er rene. Det gør du ved at tømme og gennemskylle slangen og bruserhovedet jævnligt. På den måde er du sikker på, at der ikke ligger noget stillestående vand, som Legionella-bakterien kan leve i.

Råd nr. 4: Lad vandet løbe

Har du været væk i mere end tre til fire dage, så lad alle haner løbe i fem minutter – både med det kolde og det varme vand. På den måde får du skyllet eventuelle Legionella-bakterier ud.

 

Citat: Teknologisk institut.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vejledning :

Ledningsbrud - Hvad gør du...

Ledningsbud opdages ved at vandet fosser op på vejen/fortov gennem huller eller revner : kontakt vandværket.

Ingen vand - Hvad gør du...

Spørg naboerne om de også mangler vand. Hvis problemet er isoleret til din ejendom, skal du kontakte en vvs installatør. Mangler naboerne også vand, skal du kontakte vandværket.

Vandet er hvidt - Hvad gør du...

Hvis vandet fra hanen er hvidt, skyldes det luft i vandet. Fyld et glas med det hvide vand, hvis der er luft i vandet vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af efter lidt tid.

Luft i vandet er ikke sundhedsskadeligt, og kan være opstået i forbindelse med ledningsbrud eller renovering af ledningsnettet. Luften  i vandet vil forsvinde af sig selv, efter lidt tid.

Vandet er rødbrunt - Hvad gør du...

Hvis det kolde vand er uklart/rødbrunt skyldes det løsrivning af partikler i ledningsnettet. Lad vandet løbe fra alle vandhaner i huset, til det bliver klart igen, typisk tager det et par minutter, partiklerne i vandet er ikke sundhedsskadelige, og vil forsvinde igen i takt med forbruget. 

Hvis det er det varme vand, der er misfarvet, er det sandsynligvis din egen installation der er årsagen til problemet, og vil muligvis kunne afhjælpes ved at skylle her også, ellers kontaktes en vvs installatør.

Misfarvet vasketøj - Hvad gør du

Hvis dit tøj er misfarvet/rødt efter vask pga. partikler i vandet, kan det afhjælpes på følgende måde :

Læg tøjet i blød med 1 deciliter citronsyre for hver 10 liter vand. efter ca. 30 min. vrides tøjet og vaskes i en varm sodaopløsning med 3 deciliter soda for hver 10 liter vand. Herefter skylles tøjet og færdigbehandles som efter en normal vask.   Kilde : Statens husholdningsråd

 

 

 


  

Driften er normal

 

 


Vandets hårdhed : 17 - 18 DH


Kontakt Vandværket:

 

Driftsleder Mogens Christensen: 

Tlf: 40 16 36 90


Vester Skerninge Vandværk kan kontaktes på adressen:                                                                                

Vester Skerninge Vandværk
Mads Hansens vej 11
5762 Vester Skerninge

CVR. Nr.: 16561916

Formand Jes Tilsted

Tlf: 23 36 29 58

E-mail. info@vesterskerningevand.dk

_________________________