Info til forbrugere vedr. stophaner.

Det er grundejerens ansvar at kende placeringen af stophanen, og holde den synlig og tilgængelig.

Stophanen kan blive din redning ved en evt. ødelagt installation i ejendommen, med oversvømmelse til følge.

Kan du ikke finde stophanen, kan vandværkets personale mod betaling anvise placeringen af den.

Ansvarsfordeling vedr. vandledning

Kontakt Vandværket:

 

Driftsleder Mogens Christensen: 

Tlf: 40 16 36 90


Vester Skerninge Vandværk kan kontaktes på adressen:                                                                                

Vester Skerninge Vandværk
Mads Hansens vej 11
5762 Vester Skerninge

CVR. Nr.: 16561916

Formand Jes Tilsted

Tlf: 23 36 29 58

E-mail. info@vesterskerningevand.dk

_________________________