Regnskab for Vester Skerninge vandværk


Vester Skerninge Vandværk har en solid økonomi. 

Vester Skerninge Vandværks takster er fastholdt siden 2012. 

Udover det disponible beløb har bestyrelsen henlagt 2 mio. kr. til ændringer på ledningsnettet hvis Scanhide skulle lukke. På den baggrund vurderes vandværkets likvide beholdning som er på 1.317.809 kr. at være passende.

Dermed overholder Vester Skerninge Vandværk vandforsyningslovens økonomiske "Hvile i sig selv princip" 

Citat : Miljø, Klima og Trafikudvalget i Svendborg Kommune

 

Vi investerer løbende i udstyr til vores kildepladser samt vores behandlingsanlæg.

Ligeledes renoverer vi vores ledningsnet jf. vores renoveringsplan.

Alt dette for at sikre en god vandkvalitet og en sund økonomi.


Har du spørgsmål vedr. regnskabet  kan du kontakte kasserer Steen Gundertofte på mail steengundertofte@mail.dk


Kontakt Vandværket:

 

Driftsleder Mogens Christensen: 

Tlf: 40 16 36 90


Vester Skerninge Vandværk kan kontaktes på adressen:                                                                                

Vester Skerninge Vandværk
Mads Hansens vej 11
5762 Vester Skerninge

CVR. Nr.: 16561916

Formand Jes Tilsted

Tlf: 23 36 29 58

E-mail. info@vesterskerningevand.dk

_________________________