Info til forbrugere vedr. vandmålere.

Vandmålerne som sidder i alle ejendomme er Vester Skerninge Vandværks ejendom.

Vandværkets personale har til enhver tid ret til at servicere eller udskifte Vandmåleren.

Det er vigtigt at vandmåleren er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær derfor opmærksom på at opsætning af reoler og andet inventar omkring måleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

Det er grundejerens ansvar at sørge for at der er monteret en funktionsdygtig afspærrings ventil umiddelbart før måleren, som giver mulighed for at lukke for vandet ved et evt. service samt at installationen kan holde til en udskiftning af vandmåleren.

Vandværkets målere er elektroniske, og bliver med jævne mellemrum fjern-aflæst af vandværkets personale.

Ansvarsfordeling Vandmåler

Kontakt Vandværket:

 

Driftsleder Mogens Christensen: 

Tlf: 40 16 36 90


Vester Skerninge Vandværk kan kontaktes på adressen:                                                                                

Vester Skerninge Vandværk
Mads Hansens vej 11
5762 Vester Skerninge

CVR. Nr.: 16561916

Formand Jes Tilsted

Tlf: 23 36 29 58

E-mail. info@vesterskerningevand.dk

_________________________